De stichting

Contacten met de regio Bichiş zijn ontstaan in oktober 1990. Op uitnodiging van de Universiteit Utrecht werd een Roemeense predikant in de gelegenheid gesteld om gedurende twee jaar zijn studie theologie uit te breiden. In zijn tijdelijke woonplaats Houten ontstonden contacten, waardoor belangstelling werd gewekt voor de omstandigheden en de leefsituatie in het Roemeense Bichiş (Bükkös in het Hongaars). Tijdens bezoeken aan het dorp werd duidelijk hoe groot de nood en de armoede was.

Spontaan werden hulpacties georganiseerd.

In november 1991 werd de Stichting Bichiş-Bükkös opgericht met als doel, naast de hulpacties ook structurele hulp te bieden. Sindsdien is er met succes aan verschillende voorzieningen gewerkt, zoals verharding van wegen binnen de dorpen en naar de landbouwgronden. Ook is een deel van de aanleg van het aardgasnet gefinancierd. Er is hulp verleend bij aanleg van verwarming en renovatie van enkele kerkgebouwen en pastorieën en bijgedragen aan de verbetering van het onderwijs en de gezond- heidszorg. In diverse dorpen zijn afhaalpunten voor drinkwater gerealiseerd.

In de landbouw, de sector waarin de meeste inwoners hun bron van bestaan vinden, zijn inmiddels duurzame verbeteringen tot stand gekomen.

Uitgangspunt bij deze activiteiten was vooral de inspraak en de motivatie van de inwoners zelf.

Vanaf 2005 is er contact met kindertehuis Emmaus in Bogata.

 

Het bestuur bestaat uit:

• P. van Bemmel (Peter), notulist 
• C. de Jonge (Corrie), voorzitter
• S.M. Koekoek-van Boggelen (Sara) - coördinator directe hulp, PR
• Z. Koekoek (Theo), secretaris/penningmeester
• K. Roos (Karel), bestuurslid.

  • • Contactpersoon werkgroep Leiden: S.J. Anes 
    • Contactpersoon werkgroep Friesland: S. Turkstra

 

Conform de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten voor uitoefening van hun functie kunnen worden vergoed, of kunnen als schenking worden aangemerkt binnen de normen zoals aangegeven door de Belastingdienst.

 

Fiscaal nummer 8010.51.745

 

Financiële bronnen:

• NCDO/kpa 
• Gemeente Houten in het kader van Mondiaal Beleid 
• Rabobank foundation 
• Diaconie van Protestantse gemeente Houten 
• Caritas Houten/ RK Parochie Houten 
• Vele giften van bedrijven en particulieren 
• Stichting Toriba 
• UMC Utrecht (collectegelden)
• Brandweer Houten/Vianen
• Stichting Tjallinga Weeshuis