Even bijpraten najaar 2014

 

 

Agrarische zaken

Bij de verschillende bedrijven is de situatie nauwelijks veranderd in vergelijking met een jaar geleden. De meeste mensen wachten, net als toen, op de uitbetaling van subsidies. Juist in de herfst moet men over voldoende financiële armslag beschikken om het land winterklaar te maken. Slechts een enkeling heeft een beetje kunnen aflossen. We worden verrast door iemand die, de eerste dag van ons verblijf al, de aflossing komt brengen!

Klimaat

Het jarenlang tekort aan regen en sneeuw levert steeds meer problemen op.

De grondwaterstand is laag, zo laag dat de drinkwaterputten voor het vee droog staan. Vooral de groeibedrijven ondervinden daarvan hinder.

Alle hoop is gevestigd op waterleiding. Dit jaar is er hard gewerkt aan de aanleg en de gemeente denkt over niet al te lange termijn de aansluitingen te kunnen realiseren.

Diaconale projecten

Ouderen, alleenstaande ouders met kinderen en langdurig zieken worden geholpen met een tweemaandelijks levensmiddelenpakket. Zéér welkome hulp in moeilijke tijden.

Soms kan een gezin (tijdelijk) weer ‘op eigen benen staan’, bijvoorbeeld als vader een paar maanden in het buitenland heeft gewerkt.

Medische post

Voor de arts assistente kregen we van bekenden in Nederland allerlei verbandmiddelen die we afgeven in de praktijk. Olga woont in één van de dorpen van de gemeente Bichiş. ’s Morgens loopt ze naar haar werk, waar ze van 8 – 10 uur dagelijks aanwezig is.

Ze schaft regelmatig zelf verbandmiddelen aan. Soms moet ze een patiënt terugsturen om eerst verband te laten kopen, voordat zij kan behandelen. Na 10 uur trekt ze er opuit, naar patiënten thuis, voor bloeddrukmeten, injecties, wondverzorging etc. in Bichiş, Gâmbuţ (3,5 km), Ozd (4,5 km) en Nandra (2 km) Alles lopend, soms met een auto van de gemeente. En dat voor een maandsalaris van € 210.

We zijn uitgenodigd op het gemeentehuis en hebben een plezierig gesprek met de nieuwe – jonge – burgemeester. Hij vertelt van de hulp die door een kerk uit Hasselt wordt gegeven aan het dorp Ozd. Hij is geïnteresseerd in het werk van de Stichting en wij vertellen over alle hulp die door de Stichting in de loop van 23 jaar in de diverse dorpen al is gegeven.

We spreken ook over de medische praktijk. Nog steeds komt er één dag per week een arts uit de stad. Belangrijk is de dagelijkse aanwezigheid van een assistent in de praktijkruimte. Men is erg content met haar. De burgemeester vertelt over de vele kilometers die zij moet afleggen om iedereen voldoende zorg te kunnen geven. Eigenlijk zou ze een kleine, tweedehands auto moeten hebben, maar er is geen budget voor.

Wij beloven met ons bestuur te zullen overleggen. Kosten voor brandstof en onderhoud zijn  voor rekening van de gemeente.

Emmaus Kinderthuis:

De hele Emmaus-familie woont weer bij elkaar in de stad Târgu Mureș.

Er zijn zeven kinderen – uit één gezin – vertrokken vanwege de grote afstand. Drie jonge mensen staan nu op eigen benen, er zijn twee uitwonende studenten en er kwamen vijf jonge kinderen bij.

Twee-en-vijftig kinderen vinden een warm thuis bij de familie Molnár.

Emmaus in Bogata had een accreditatie, maar voor het nieuwe huis in de stad moet  certificering opnieuw aangevraagd worden. Ook zijn er nieuwe / strengere regels voor medewerkers.

De financiële situatie is niet rooskleurig. Diverse sponsoren geven kortdurende hulp. Een organisatie uit Nederland, die met 5-jaar projecten werkt, heeft na zeven jaar de hulp afgerond.

Zolang als mogelijk is zal onze Stichting blijven bijdragen aan Stichting Emmaus. Ook COAH-Canada, Kidstowns Amerika en enkele andere contacten steunen het kinderthuis.

Van de Roemeense Staat heeft men dit jaar voor het eerst een bijdrage ontvangen. Het is niet duidelijk of het om een eenmalige- of structurele bijdrage gaat.

Manager Eszter is erg happy met alle schoenen en het spelmateriaal. Ook voldoende vitamine D en C voor de komende winter is een enorme steun. Deze supplementen zijn wel verkrijgbaar in Roemenië, maar vreselijk duur! Verrast is Eszter door nog meer goede gaven: geld van een jong getrouwd paar, gift van een 70-jarige, voetmassage olie. ‘Wat een rijkdom’, roept ze uit.

bichis nj14Wel en wee algemeen

*  Er was een leuke familie ontmoeting bij de manager van het Daniëlhuis. Op verzoek zullen we in het voorjaar voor de jongens in het Daniëlhuis een presentatie verzorgen over Nederland en het werk van de Stichting.

*  Eén van de straatkinderen van Bichiş heeft in het Emmaüshuis gewoond, een opleiding gevolgd en een baan gekregen. Afgelopen zomer is ze getrouwd en de uitnodiging voor een bezoekje slaan we niet af. Mooi dat zij wil laten zien dat ze in een goede periode van haar leven is gekomen.

* Treurige situaties zijn er in de zieken- en ouderenzorg. Het eten in de ziekenhuizen is onvoldoende en slecht. Opgenomen patiënten ‘bestellen’ brood en eten bij familie en vrienden die op bezoek komen.

bichis nj14b

Nog steeds verwacht een arts, de verpleging, de schoonmaker, laborant enz. een gift in natura of wat geld. Doe je daar niet aan mee, dan merk je de gevolgen.

* Gemeenschappelijke zorg voor ouderen is aanwezig in de steden. Daar kan men in aanmerking komen voor een plekje in een zorghuis. De kosten zijn laag. Inzet is het eigen huis, eigen stukje land en alle bezittingen, die na overlijden aan de instelling toekomen. Arme mensen die niets in te brengen hebben vallen buitenboord.

* Programma’s, gesprekken en discussies over de presidentsverkiezingen zijn prominent aanwezig. Een heel spannende tijd/strijd.

 

                 

      Theo en Sara Koekoek - november 2014