Even bijpraten voorjaar 2015

                                                                                                                                                                

BICHIŞ JOURNAAL – naar aanleiding van het voorjaarswerkbezoek.

 

Agrarische zaken

Het laatste jaar is er niet veel vooruitgang. Groeien is investeren, maar het is zo vreselijk moeilijk om een lening bij de bank te krijgen. En, een rente van 12% is niet erg aantrekkelijk. Ook het formele eigendom  verkrijgen van grond is een langdurige kwestie.

Veel kleinere bedrijven hebben sinds 1 april een extra probleem. Vanaf die dag kan alleen nog melk uit eigen koeling (= kwaliteit) worden afgeleverd. Boeren die hun product naar een inzamelpunt met koeling brengen krijgen een veel lagere prijs. Die gezamenlijke kwaliteit wordt door de mensen zelf nadelig beïnvloed: vaak doet men water bij de melk, of wat zout. Kortom er wordt ‘gerommeld’.

Wij hebben jarenlang gehamerd op hygiëne en kwaliteit. Helaas heeft niet iedereen het begrepen.

Opnieuw is er een familie vertrokken uit de regio, zonder het aan hen verleende krediet af te lossen.

Wat de aflossingen in het geheel betreft zijn we niet ontevreden.

 

Waterleiding

In regio Bichiş is de aanleg van het leidingnet en de aansluitingen naar de huizen gereed. Bij de in gebruikname bleken er helaas veel lekkages te zijn. Grondige controle en herstel door een andere aannemer zal veel tijd in beslag nemen. Ook moeten nog twee drukstations geplaatst worden om de hoger en op afstand gelegen delen van water te kunnen voorzien. Voor een aantal familiebedrijven betekent dit, dat het dagelijks rijden om water te halen nog een poosje doorgaat.

Medische post

Uit Friesland kregen we een financiële bijdrage voor aanschaf van medisch materiaal. De arts assistente kocht daarvoor het meest noodzakelijke, zoals een tensiemeter, injectie materiaal, verschillende verbanden, pleisters, leukoplast, handschoenen en desinfectans.

Olga is op de hoogte van het plan om een tweedehands auto aan te schaffen voor de praktijk, zodat ze patiënten in de dorpen niet meer lopend hoeft te bezoeken. De Stichting heeft positief gereageerd op het verzoek van de gemeente Bichiş en een bedrag beschikbaar gesteld. Het geld is in februari meegegeven aan onze contactpersoon, toen deze in Nederland was. Helaas was de burgerlijke gemeente er (eind maart) nog niet in geslaagd om een goede auto te kopen. Het kost kennelijk veel tijd.  Olga reageerde nuchter: ‘’Ik loop al acht jaar, een paar weken langer is geen probleem’.

Nu, een paar maanden later, is er een kleine auto ter beschikking van de praktijk.

 

De bewoners van Emmaus Kindertehuis zeggen:

vj152

‘’ Dank-u-wel aan alle mensen in Houten die ons steeds weer verrassen met warme truien, met schoenen, met speelgoed en spelletjes, met hagels voor de zondagse boterham, met financiële steun en met heel veel warmte.‘’

Eén van de meisjes met beperking volgt een naaiopleiding. Zij maakte snel een hartjeskussen om te bedanken. Twee kleintjes plukten een boeketje viooltjes -> voor U!

Rond Emmaus zet een gemotiveerd team zich in om alle kinderen, met en zonder handicap, een kans te geven, die in de eigen thuissituatie niet mogelijk is. School- en opleidingservaringen in de stad zijn bijzonder goed.

Uit de groep oudere bewoners is één van de jongen vertrokken om een eigen leven op te bouwen. Hij woont en werkt momenteel in Tsjechië bij een groot internationaal bedrijf. Eszter, die Kinderrecht in Cluj-Napoca studeert, neemt voor een half jaar deel aan een uitwisseling met de Universiteit in Debrecen (Hongarije). Reka heeft haar ‘onstuimige’ jeugd in Emmaus doorgebracht. Ze is sinds kort zelfstandig en gaat komende zomer trouwen.

Daniëlhuis

Het werk in dit huis wordt al jaren gesponsord door de Stichting. Aan de manager wordt de jaarbijdrage overhandigd. Bij ons volgende werkbezoek, in het najaar, geven we bewoners en werkers een presentatie over Nederland.

 

Diaconale projecten

Met een tweemaandelijks levensmiddelenpakket worden ouderen, één ouder gezinnen en langdurig zieken ondersteund. Soms krijgt iemand hulp in een andere vorm, b.v een voorraadje hout voor de kachel.

Het blijft echter een pleister op een situatie die meestal niet verandert.

 

Traditie

In de Hongaarse Protestantse kerk is het gewoonte dat jonge mensen op 14-jarige leeftijd hun Confirmatie doen op Palmpasen. Palmpasen heet bij hen Bloemenzondag. Na 1½ jaar vorming is er een kerkdienst, waarin de jongeren worden ‘overhoord’ en daarna ingelijfd in de volwassen kerkgemeente. Direct na afloop worden ze overladen met bloemen en gaan de families naar huis om met elkaar te eten. 

vj151 vj153 vj154

 

 

Graag tot een volgend verslag.

Vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting Bichiş-Bükkös, Sara Koekoek.