Voorjaar 2017

Even bijpraten                                                                                                     voorjaar 2017

Jeugd en jongerenzorg - Daniël Centre

‘Transforming lives through Christian care for body and soul’ is het motto van Blythswood Care. Onze Stichting werkt daar van harte aan mee en ondersteunt één van de projecten in Roemenië: het Daniëlcentre. In 2016 kwamen er 9 nieuwe bewoners, 6 jongeren stroomden door naar fase II en 9 jongemannen gingen zelfstandig wonen of kregen een plek bij een familie. Voor de zes die naar fase  II zijn gegaan is werk gevonden. Zij worden verder begeleid naar zelfstandigheid.

Om te kunnen voldoen aan de huidige Europese regels is een verbouwing van de huidige locatie nodig. De financiering ervoor is nog niet rond. Men wacht nog op toestemming voor uitvoering van het plan door de Gemeente Floreşti.

De manager ontvangt de door de Stichting toegezegde bijdrage voor 2017.

Emmaus Kinderthuis

We bezoeken Emmaüs op zondag. De meeste kinderen zijn naar de kerk, waar Karoly (de man van manager Eszter) predikant is. De jongsten zijn thuis en laten enthousiast de nieuw betegelde achtertuin met speeltoestellen zien. Na een poosje samen spelen en stoeien gaan de kinderen naar hun eigen ruimte en wij gaan aan tafel. Met Eszter praten we bij over het onverwacht overlijden van haar vader, in januari. Het valt haar zwaar hem te moeten missen. Haar zus heeft de zorg voor moeder op zich genomen. Zoon Alpár, 20 jaar, woont bij opa en oma van vaders kant en zorgt voor hen. Dochter Szeylke, bijna 19 jaar, rondt dit jaar haar studie af. Over enige tijd zal zij de taak van Eszter overnemen in Emmaüs Târgu-Mureş. Er is – opnieuw - een verandering in het vizier: Karoly zal, waarschijnlijk dit jaar nog, door de bisschop worden geplaatst in een nieuwe, grotere, kerkgemeente. Eszter zal dan meeverhuizen naar de pastorie met de jongste Emmaüs kinderen, die in de week op het schoolinternaat verblijven. De oudsten blijven waar ze nu zijn. Er zal dan op twee plaatsen zorg en opvang zijn. Hoe één en ander gaat verlopen? We zullen het zien en horen.

Een deel van onze bijdrage aan exploitatiekosten voor de huidige situatie wordt overhandigd.

Dan komt Karoly terug, met een bus vol kinderen. Na de maaltijd voegen we ons bij de groep. Blij weerzien, geknuffel, verhalen en een Zegenlied voor ons (én alle goede gevers van schoenen, gebruikt én nieuw, van buitenspeelgoed, hagelslag en Paaseitjes). Een feestje voor de kinderen!

Met veel groeten en dank worden we later uitgezwaaid: Paşte Fericite (gezegend Paasfeest)

De Roemeense Staat heeft de keus gemaakt om Zorg voor ouderen financieel te gaan ondersteunen, in plaats van de niet staatgebonden organisaties die zich met kinder- jeugd- en jongerenzorg bezighouden. Dat zal ook gevolgen hebben voor het Daniëlcentre en voor het Emmaüshuis.

Diaconaat (DP)

De meeste mensen die regelmatig een hulppakket krijgen zijn op hoge leeftijd, ziek, zonder werk en hebben onvoldoende inkomen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het aantal ontvangers blijft ongeveer gelijk. Degenen die het DP verzorgen gaan voorzichtig om met het geld dat ervoor wordt gegeven door de Stichting.

Medische post

De bewoners van Bichiş mogen zich gelukkig prijzen met de huidige deskundige en serieuze assistente. Volgens schema is zij altijd present en voor dringende zaken ook thuis bereikbaar. De Stichting ondersteunt de praktijk financieel.

Haar wens om in het dorp Gâmbuţ een kamer te kunnen gebruiken voor een wekelijks huisartsenspreekuur zal, ons inziens, niet in vervulling gaan. De gemeente heeft weinig financiële middelen en geeft prioriteit aan andere zaken.

Kredietverlening

Ook deze keer konden een paar bedrijven de laatste aflossing van hun krediet betalen.

Bij een familie is een brief overhandigd met aandrang tot terugbetalen. Een ander gezin hebben we tweemaal bezocht en geconfronteerd met de kans op een proces als ze volharden in het niet aflossen. We hopen dat de beloftes die zijn gedaan, uitkomen.

Gemeente Noşlac

Na het bezoeken van de kredietnemers in deze gemeente bespreken we met de voorzitter van de APA (Agrarische Productie Associatie) de afronding van onze samenwerking. We hebben het vertrouwen dat de voortgang bij het bestuur in goede handen is.

De hartelijkheid van Arpád en zijn vrouw zullen we missen, en ook de heerlijke maaltijden waarmee ze ons steeds verrasten.

We kijken terug op een prettig werkbezoek, leuke en minder leuke ontmoetingen en zijn niet ontevreden over het verloop van de terugbetalingen. In het najaar is een volgende ‘ronde’ gepland.

          Theo en Sara Koekoek, april 2017