Even bijpraten mei 2011

De eerste contacten met Bichiş dateren uit 1990, toen Roemeense studenten in Nederland kwamen. Eén familie woonde 1½ jaar in Houten, als buur naast Wietske Otter. Zij is amateur fotograaf en heeft, in het kader van het jaarthema ‘Tekenen van Hoop’ van de Protestantse Gemeente te Houten, mensen en situaties in de regio Bichiş gefotografeerd. Een dag na onze aankomst verwelkomen haar in de regio, waar ze logeerde in het gastenhuis bij de parochie van Bichiş. Daar was ze zeer welkom en wij vermoeden dat het niet haar laatste bezoek aan Roemenië is geweest.

In de gemeente Bichiş zijn het laatste half jaar veel mensen, voornamelijk ouderen, overleden. Er worden weinig baby’s geboren. Daardoor is het aantal inwoners, evenals vorige jaren, gedaald. Op bezoek in één van de dorpen vertelde de predikant, dat er in de wintermaanden meer dan 20 mensen in zijn kerkgemeente zijn overleden: ’dat is, ook voor mij, teveel’. De dag erna was opnieuw een zwarte vlag, als teken van een overlijden, in de kerktoren te zien. Ook onze vaste gast aan tafel in Gâmbuț is overleden. We zullen zijn aanloopjes missen.

Momenteel wonen er minder dan 1000 mensen in de uit 4 dorpen bestaande gemeente. Een gemeente heeft dan formeel geen bestaansrecht meer en ze ontvangt nauwelijks financiële steun van de Staat. Voor de burgemeester en de Raad wordt het er niet gemakkelijker op.


Bichiş parochie 

Vast gespreksonderwerp is Diaconale hulp. De predikant is terughoudend als het gaat om uitbreiding. Voor de ouderen zijn de pensioenen gelijk gebleven. Diaconale hulp is voor hen en voor mensen met hoge (medicijn)kosten een heel grote steun en ook de levensmiddelen pakketten dragen bij tot een houdbare situatie.

Voor het zomervakantiewerk van de jeugd van Bichiş kan men een bijdrage van het Tjallinga weeshuis tegemoet zien. Vanzelfsprekend moeten ouders ook een deel van de kosten betalen.

De nieuwe – houtgestookte - verwarmingsketel heeft in de afgelopen strenge en lange winter goede diensten bewezen. Er was echter niet voldoende hout beschikbaar, zodat ook een tijd op gas gestookt moest worden. De besparing was daardoor minder dan voorzien. Gevoegd bij een achterstand in betaling van het salaris reden voor een minder grote aflossing dan was afgesproken. We gaan ermee akkoord.  Een niet besproken bijkomstigheid: in het contract staat de koe van de dominee als onderpand genoteerd. Naar verluidt is de koe verkocht.

Vorig najaar is assistentie gevraagd voor het opknappen van de kamers in het gastenhuis. We spreken onze twijfel uit of de organisatie van een jongerenproject vanuit Houten zal slagen.

Diaconale hulp – kindervakantie - Ozd 

Namens de Friese contacten worden de financiën voor diaconale ondersteuning aangevuld. Eveneens een bijdrage voor de kindervakantiereis die vanuit deze kerkgemeente georganiseerd wordt.

Nogmaals vakantie

De leerkrachten in Gâmbuț willen met de kleuters en de kinderen van klas 1 – 4 een dagje uit naar de zoutmijn of de dierentuin. Met € 100 bijdrage van de Stichting gaat dat wellicht lukken.

Onderwijs

Er zijn berichten dat, vanaf september 2011, de scholen in Bichiș gesloten worden voor alle leerlingen vanaf groep 5. Zij moeten dan naar het basisonderwijs in de stad Luduș. We vonden het niet verstandig om nu met schooldirectie en ouderraad te overleggen over steun voor leermiddelen aan de minst draagkrachtige ouders, zolang niet duidelijk is wat er gaat gebeuren. 


Bogata - jongerenproject

We bekijken met de directeur het schilderwerk dat in het schoolgebouw moet worden gedaan. Een deel van het werk is zo specialistisch, dat we aan Eszter voorleggen deze klus, ruim voor de komst van de groep, door de gemeente te laten uitvoeren. Als dit (stuc)werk klaar is kan de centrale hal van de school worden gesausd en geverfd. Helpende handen zijn ook welkom in het Emmaushuis waar diverse dakramen aan een verfbeurt toe zijn.

Emmaus

Medewerkers en bewoners reageren erg enthousiast op het kleed, dat is gemaakt door deelnemers van Stichting ‘de Wilg’ in Utrecht. Zodra de eetzaal helemaal klaar is zal het een vaste plek krijgen aan de wand.

De verkoop van de (h)eerlijke Bogata honing heeft € 117 opgebracht.

Door de Stichting wordt € 5000 overhandigd voor werkzaamheden. Bovendien is er een toezegging van € 4000 voor de exploitatie door de Nederlandse Stichting Tjallinga weeshuis.

Floresti - Danielcentre

Voor de jongerenopvang in het Danielcentre heeft de Stichting voor 2011 een financiële bijdrage van € 1000.

Landbouw – Kredieten 

Voor de agrarische leefgemeenschappen in de regio (14 dorpen) bestaat vanaf 1999 de mogelijkheid van ‘micro’financiering. Veel families maken hiervan gebruik.

In de gemeente Noșlac verloopt de samenwerking met de APA (boerenorganisatie) uitstekend. In gesprekken op de familiebedrijven worden ervaringen uitgewisseld en adviezen gegeven. Op de geitenhouderij in deze gemeente is een bedrijfsmatiger aanpak gewenst. We vragen ons af of de eigenaar dit zelf ook ziet. Met meer informatie die wijzelf zullen inwinnen in Nederland hopen we hem in een volgend bezoek van dienst te kunnen zijn. 

Er is een nieuwe krediet aanvraag voor de start van een varkenshouderij. We nemen poolshoogte bij de familie. Zij zal de nodige informatie verzamelen over vergunningen en navraag doen voor mogelijkheden van studie. Wordt vervolgd in juli.

Landelijk is er een groeiende werkloosheid. Maar in de regio, waar veel families een eigen bedrijf hebben, zien wij vooruitgang in de agrarische sector. De aflossingen zijn het laatste halfjaar hoger dan voorheen. Grotendeels is dat te danken aan een betere melkprijs. Ook de mensen zelf bevestigen een positieve ontwikkeling.

Een aantal bedrijven zal binnen een paar jaar (opnieuw) gaan uitbreiden of moderniseren. In het kader daarvan zijn informatie bijeenkomsten gehouden waarin levendig is gediscussieerd. 

Wij hebben dit werkbezoek erg plezierig gevonden en zijn blij dat we positieve berichten kunnen overbrengen.

  

Theo en Sara Koekoek, april 2011