Even bijpraten                                                                                    werkbezoek, voorjaar 2012 

Parochie Bichiș

In de parochie van Bichiș bespreken we uitgebreid het komende zomerproject. Er zijn 8 jongvolwassenen en 2 leidinggevenden, die op 12 juli vertrekken om te klussen in het gastenhuis/de pastorie.  De technische leiding is in handen van de predikant. Hij heeft € 1000 ontvangen voor de aankoop van isolatiematerialen. Met zijn echtgenote overleggen we over de maaltijden en de indeling van de slaapplaatsen. Drinkwater wordt gekocht. Het water uit de kraan is niet zuiver genoeg. Douchen kan alleen elke dag als er voldoende regen is gevallen. 

Het laatste bedrag van lening voor de verwarmingsketel wordt door de familie terugbetaald. Er wordt gevraagd om sponsoring van een vakantie Bijbelweek en een uitstapje met de jeugd. Inmiddels is er een toezegging van het Tjallinga Weeshuis. Het positieve bericht is per mail naar Bichiș gestuurd. Voor zondagschoolwerk zijn kleurplaten welkom. Met de leiding van de PG Kindernevendienst zijn hierover afspraken gemaakt.

Diaconaat

Voor het Diaconaat maken we in Bichiș afspraken tot in oktober.

Voor Diaconaat ook een kort bezoek aan de parochie in Ozd. Er wordt hulp gegeven bij hoge medi-cijnkosten. Daarvoor een bijdrage namens de werkgroep Friesland. Met financiële hulp van Hasselt wordt in Ozd een klein gebouw geplaatst, waar in één van de kamers een huisarts spreekuur kan houden. Ook zijn er plannen om een tandarts aan te trekken.

Men hoopt in juli met alles klaar te zijn.

De bijdrage voor Diaconaat in Gâmbuț wordt gecontinueerd.

Kinderthuis Emmaus

Diverse keren zijn we in Bogata. In het Emmaushuis wordt zorg gegeven aan  57 kinderen / jong volwassenen.

De financiën die daarvoor nodig zijn worden – nog steeds – bij elkaar gesprokkeld. De Roemeense Staat is buiten beeld als het om financiële ondersteuning gaat. De grote afhankelijkheid van donoren vinden we zorgelijk. Een slechte verstandhouding met de burgemeester, die is herkozen, heeft geen positieve bijdrage aan de speurtocht naar overheidssteun. In mei maakte de Stichting een groot bedrag over naar Emmaus en bij het werkbezoek is nog maals een bedrag overhandigd. In juni kon de jaarlijkse bijdrage van het Tjallinga Weeshuis worden overgemaakt naar de bank in Luduș. De Amerikaanse organisatie Kidstown sponsort een aantal ‘vaste’ bewoners. En er zijn meer sponsoren in Canada, Hongarije en Nederland. Van een privégift uit Houten is in Roemenië buiten-spelmateriaal gekocht. Eszter wil met een deel van het bedrag ook een traktatie bij de afronding van het schooljaar verzorgen.

Ze geeft aan dat er voorlopig voldoende kleding is. Schoenen zijn nog wel nodig, daarom het verzoek om die te blijven inzamelen. Voor de winter graag sloffen om binnen te dragen. Vanwege de gladde vloer met zooltjes.

Eszter vindt het opmerkelijk dat de afgelopen winter nauwelijks griep/verkoudheid is voor-gekomen. Ze schrijft dat toe aan de Vitamines die de kinderen hebben kregen. Omdat deze voedingssupplementen in Roemenië extreem duur zijn vraagt ze of de Stichting opnieuw hiervoor zou willen zorgen.

We accepteren een uitnodiging om een Kinderfestival bij te wonen. Het is dit jaar door Bogata georganiseerd voor alle Hongaarse kleuterklassen uit de regio. We genieten in de sportzaal van de basisschool van de creatieve groepsindeling, de ingestudeerde liedjes en (volks)dansen die door elke groep vrolijk worden gepresenteerd.

Meegevraagd door de manager van Emmaus komen we bij een aantal kinderen thuis. We treffen onbeschrijflijke woonsituaties aan. Gezinnen wonen in veel te kleine ruimtes en er is geen enkele voorziening. We horen over alcoholverslaving en huislijk geweld. Velen zijn analfabeet.

We zien ook blijdschap om een onverwacht bezoek, vreugde om wat aandacht. Een trotse moeder vertelt dat haar zoon, die nu vier jaar in Emmaus is, kan schrijven en lezen. Later kan hij misschien verder leren en voor de familie werken.

Landbouw – Kredieten

Persoonlijk bezoek bij de kredietnemers levert naast contact en gesprekken over bedrijfs-voering ook regelmatig een terugbetaling op. In dit werkbezoek zijn er meer aflossingen dan verwacht. Een meevaller. Het initiatief voor aardbeienteelt valt echter niet mee. Het gewas staat er niet goed bij. Aan de onkruidbestrijding en de bemesting moet meer aandacht worden besteed. Ondanks alle voorbereiding, veel informatie en het delen van kennis, is het toch erg moeilijk om een nieuw plan goed uit te voeren. In februari heeft Precup Flavius uit Ațintiș drie weken stage gelopen bij een varkensbedrijf in Houten. We zullen zien wanneer hij start met een eigen bedrijf. Momenteel heeft hij een baan, er moet eerst geld verdiend worden. In Noșlac loopt het niet in alle bedrijven naar wens. Bij de één moet worden aangespoord tot aflossen, iemand anders heeft onjuiste gegevens verschaft bij een subsidieaanvraag en moet nu een behoorlijk bedrag terugbetalen. In de geitenhouderij is een groot probleem ontstaan omdat een van de partners, die tijdelijk zou gaan werken in Italië, niet is teruggekomen. In Sânger bezoeken we een agrarisch bedrijf, met een nieuwe moderne stal in aanbouw. Een prachtig voorbeeld. Welkom voor een excursie met mensen uit regio Bichiș. Meer informatie over landbouwzaken in het landbouwverslag.

Verkiezingen

Op 10 juni zijn plaatselijke verkiezingen gehouden, waarbij in Bichiș en in Ațintiș een andere burgemeester is gekozen. De weggestemde burgemeesters waren van de PDL. Deze Democratisch Liberale Partij is in het hele land hard afgestraft in de lokale verkiezingen, zo schrijft nederland.ro op hun website. De PDL heeft een flinke prijs betaald voor de harde bezuinigingen van de afgelopen vier jaar. In de verkiezingen behaalde de partij een schamele 15,17% van de stemmen.

Theo en Sara Koekoek, voorjaar 2012 www.bichis.nl