Even bijpraten 2011

                                                                     

Een impressie van een warm en goed verlopen werkbezoek. 

 

                                                 we zijn er klaar voor het                                            klussen

klussen

prachtige rit

Hoogtepunt in het werkbezoek was de ontvangst van de Houtense groep. Het was ontzettend leuk om Ferdinand, Doesjka en de jongeren ‘in te halen’ op zaterdag 23 juli. We aten ’s avond in het restaurant van de burgemeester in Ațintiș. Iedereen heeft in Bogata hard en enthousiast gewerkt in de school en het kindertehuis. Er was een grote saamhorigheid en goed overleg. En naast werken was er ook ruimte voor mooie uitstapjes. O.a. naar Oarba de Mureş, waar we genoten van een typisch Roemeense maaltijd met na afloop een tocht met paard en wagen door een fantastisch gebied. Op 6 augustus kwam de groep veilig en gezond terug.

 

veilig thuis

Regioberichten: Onderwijs - Diaconaat – Zorg voor ouderen - Landbouw.

Al enige tijd doen berichten de ronde dat kinderen vanaf groep 6 niet meer in de regio op school kunnen blijven. Het tweetalig onderwijs (Roemeens en Hongaars) in de dorpen vraagt extra leerkrachten en lesruimte. Voor de gemeente betekent verplaatsen van de oudste groepen naar scholen in de stad een grote besparing. Het plan wordt echter komend schooljaar nog niet in-gevoerd. Voor de kinderen is dat prettig en ouders worden nog even gespaard voor extra (reis) kosten. Maar als het om onderwijsniveau gaat zou het beter zijn als de jeugd zo snel mogelijk naar Luduş vertrekt.

Weer

In de eerste week hadden we enige moeite met temperaturen rond 40˚. De weersverandering ging gepaard met heftige regen- en onweersbuien. En veel wind! Veel bomen moesten het ontgelden, dakpannen waaiden van de daken. Een herder werd getroffen door de bliksem en meer dan 20 schapen van de kudde kwamen ook om. In Bichis was het kerkdak zwaar beschadigd, maar het is inmiddels gerepareerd.

Zomerprogramma’s

Er zijn diverse uitstapjes voor kinderen uit de regio georganiseerd.

  • Jeugd uit Istihaza ging met het predikantenechtpaar drie dagen kamperen in een prachtig natuurgebied. De kosten werden deels betaald door de ouders en er was een bijdrage van het Bisschopsbureau. Omdat de plaatselijke predikant daar werkt kon hij voor elke deelnemer een bedrag verzorgen. Schoolkinderen uit Gambut gingen een dagje naar de zoutmijn in Turda.
  • Jeugd uit Ozd heeft een heel lange treinreis gemaakt. Ze konden profiteren van een zeer voordelige aanbieding bij de spoorwegen en is er, onder leiding van de predikant, op uit getrokken.
  • Uit Bichis gingen drie jongeren (eigen kosten) met het predikanten echtpaar op reis naar Duitsland, op uitnodiging van contacten die dateren uit de studententijd van de dominee.
  • De vakantie-bijbel-week voor alle Bichis kinderen is zeer geslaagd geweest. Deze activiteit kon worden gerealiseerd door een bijdrage van het Tjallinga Weeshuis. Het predikanten echtpaar in Bichiş heeft begrepen waarom een jongerenproject bij het gastenhuis deze zomer niet gerealiseerd kon worden. Maar, er komt een nieuwe zomer! Volgend jaar van harte welkom.

Zoals gebruikelijk ontmoeten we de contactpersonen van de Diaconale projecten. Sommige situaties worden doorgesproken, de ‘kas’ wordt aangevuld en een nieuwe aanvraag krijgt instemming. Als we in de parochie van Ozd op bezoek zijn is er taart. Want, hoera er is een baby geboren in het dorp. De eerste baby in 2011 (en misschien ook de laatste dit jaar?) De bevolking van de dorpen bestaat uit veel ouderen. Wij hebben grote zorgen over de zorg en opvang van hen. Vaak moeten kinderen /jonge mensen werken in het buitenland. Thuiszorg of buurtzorg kent men niet. Zo blijven veel ouders en ouderen zonder zorg en aandacht. Dat is niet op te lossen met een levensmiddelenpakket of medicijnhulp uit een Diaconaal Project. Formeel zijn eigen kinderen ‘verplicht’ om ouders te verzorgen. Daar kon tot voor kort een financiële tegemoetkoming voor gevraagd worden. Gemeenten hebben een budget voor Mantelzorgers. Maar in diverse plaatsen, ook in Bichiş, is besloten om met dat bedrag de verplichte bezuinigingen op salarissen van gemeente ambtenaren te compenseren! Bij de manager van het Emmaus kindertehuis en bij één van de burgemeesters zijn plannen voor gemeenschappelijk wonen en opvang van ouderen ‘in wording’. In Bogata ziet men de zorg voor ouderen als een opdracht/taak van de kerk. Er is een schets voor de bouw van een ‘centrum’. Er is echter geen enkele garantie dat de overheid subsidie zal verlenen of garant staat voor de exploitatie. >Wij zullen zoveel mogelijk informatie verzamelen bij onze contacten en meedenken.

Landbouw – Kredieten

In de agrarische sector bezochten we een aantal bedrijven. Vooral bij families die een achterstand hebben in hun terugbetaling werd ‘aan de bel getrokken’. In veel gevallen gaat het goed met de ontwikkeling van de bedrijven, bij een aantal zelfs bijzonder goed. In het najaar praten we verder over uitbreiding van verschillende bedrijven. Er zijn nog 41 families met een krediet. Bij allemaal wordt de stand van zaken doorgenomen bij het volgende werkbezoek. Met de voorbereiding daarvan is een begin gemaakt en maandag 3 oktober staat voorlopig als vertrek dag genoteerd.

 

Hulp voor Emmaus

Eszter spreekt haar dank uit voor de steun van Tjallinga Weeshuis. Een bedrag van € 4000 voor de exploitatie is begin juni, direct na ontvangst, overgemaakt naar Bogata. In Houten willen we voor de kinderen schoenen en (winter) kleren inzamelen. Ook een aantal houdbare producten zoals: rijst, macaroni, doucheschuim , tandenborstel/-pasta en chocolade–/ vruchtenhagelslag. Ook dat draagt bij in de exploitatie.

 

Theo en Sara Koekoek, augustus 2011