Even bijpraten najaar 2013

 

We hebben genoten van prachtig herfstweer. Een werkbezoek zónder modder. Fijn is dat.

 

Agrarische zaken

Bij het bezoeken van de verschillende bedrijven is gebleken dat het er met de financiële situatie van de families niet zo goed voorstaat. Veel mensen kregen pas een klein gedeelte van de Europese subsidie uitbetaald. De meesten nog niets.

In deze periode van het jaar worden en zijn investeringen gedaan om het land klaar te maken voor de winter. Dat kost een flinke duit en dan … is er geen ruimte meer voor aflossen. Dit verhaal hebben we vele malen gehoord en laat duidelijk zien dat het echt niet gemakkelijk is om je aan afspraken te houden. We blijven hopen op betere tijden voor alle partijen.

Met één van de bestuursleden van de NGO/APA-Bichiș (regionale boerenbond) hebben we buiten de regio een aantal bedrijven bezocht, die in het kader van Europese projecten een bedrijf hebben opgezet en/of vergroot. Men had behoorlijk goede kennis van voeding en bedrijfsvoering. Prachtige stimulerende voorbeelden voor ‘onze’ regio. En volgend voorjaar een excursie waard.

Het gebrek aan een goede landbouwopleiding kwam ook ter sprake. Een aantal boeren heeft zich georganiseerd en een beroep op de regering gedaan een dergelijke opleiding te starten. Mocht er geen respons komen dan is men van plan deze opleiding ‘’zelf’’ te beginnen.

Klimaatverandering

De laatste jaren is er zeer weinig neerslag gevallen. In de zomerperiodes regende het nauwelijks en lange winters met veel sneeuw waren er niet meer. Daardoor staat de grondwaterstand dusdanig laag dat op diverse plaatsen de drinkwaterputten voor het vee droogstaan. Een aantal groeibedrijven ondervindt nu al gevolgen daarvan. Een zorgelijke ontwikkeling!

In het meest afgelegen deel van de regio (vier dorpen van de gemeente Bichis) zal voorlopig nog geen waterleiding aangelegd worden.

Diaconale Projecten

De lijst van deelnemers is in overleg met mensen die het uitvoeren gewijzigd. Een paar nieuwe aanvragen voor jonge alleenstaande moeders met kinderen is gehonoreerd. Zij worden geholpen met een bijdrage in de reiskosten naar school. Eén familie krijgt steun voor een kind dat beroepsonderwijs volgt.

 

Kinderthuis Emmaus:

In korte tijd is er rond Emmaus heel veel veranderd.

Dertien moeilijk lerende kinderen zijn overgeplaatst naar het speciaal onderwijs in de stad Tărgu Mureș. Heel mooi, dat ze nu op eigen niveau les kunnen krijgen.

Dagelijks op en neer reizen is niet gewenst en bovendien zijn de vervoerskosten hoog.

Dit heeft geleid tot het besluit om op schooldagen een familiehuis in stad te gebruiken, tegen betaling van de exploitatiekosten.

Zo werden de bewoners van Emmaus verdeeld over twee locaties : Bogata en Tărgu Mureș.

Eszter kreeg in de zomerperiode een benoeming als leerkracht in Sancraiu de Mures, dichtbij Tărgu Mureș. Door haar vertrek van de school in Bogata misten de Emmaus kinderen een ‘beschermvrouwe’.

De directeur van de school in Sancraiu de Mures stelde Eszter voor om ook die kinderen uit Bogata over te plaatsen. Een goed voorstel, dat wel een volgende verhuizing met zich meebracht.

Het familiehuis in Tărgu Mureș is in zeer korte tijd verbouwd en vergroot, met materialen van een voormalig eigen ‘bedrijfspand’ nabij Bogata en met financiële steun van familieleden.

We zijn uitgenodigd voor een bezoek en een maaltijd. Het is ons snel duidelijk dat de kinderen zich hier al goed thuis voelen. Het is een drukte van belang. Ook diverse ouders bezoeken hun kind(eren) of brengen het(hen) terug van een zondag thuis.

Een wederzijds enthousiaste begroeting was er met twee bekende medewerkers uit Emmaus Bogata. Zij zijn mee verhuisd en werken nu in dit nieuwe onderkomen.

Natuurlijk moest het hele gebouw bekeken worden, meegenomen door de kinderen, door Eszter, wordt niets overgeslagen. Er zijn 6 ruime kamers waar kinderen uit een familie/een dorp samen een plek hebben. Bij elke kamer is er een aparte wasgelegenheid/douche en een toilet.

De keuken is ruim en open. Deze nieuwe keuken is overgeplaatst uit Bogata.

Bij alle keuzes die gemaakt zijn heeft het belang van de kinderen meegeteld. Ouders zijn over veranderingen geïnformeerd. Een enkel ouderpaar heeft besloten om de kinderen niet te laten meegaan. Ook de dagopvang in Bogata is gesloten.

Het is jammer dat er zo veel problemen zijn geweest.

Maar wij denken dat de verhuizing naar stad uiteindelijk de beste keuze is. Er is een nu een thuis waar rust en orde heerst en van waaruit dichtbij mogelijkheden zijn voor onderwijs, voor aangepast- en vervolgonderwijs en later ook voor werk.

In Bogata is de 'oude' keuken teruggeplaatst voor gebruik.

De kleine groep jongeren die er nog woont heeft het goed. De jongeren zijn behoorlijk zelfstandig en er wordt voor hen gezorgd. Als we het goed begrepen hebben zijn er nog twee vaste werkers. Ook de buurvrouw en buurman kunnen altijd worden ingeschakeld en houden 'een oogje in het zeil'.

Naast de bewoning door de kleine groep wordt Emmaus-Bogata ook als ‘vakantiehuis’ gebruikt.

In weekends (zeker niet alle) is het een feestje om voor ontspanning vanuit de stad naar Bogata te gaan. Er kan op een bekende plek naar hartelust worden gespeeld.

Bij een aantal sponsoren zijn er vragen gerezen over de gang van zaken rond Emmaus. Heel begrijpelijk. Het is echter niet zo, dat er onnodig geld is uitgegeven of verspild. Diverse zaken worden op een andere plek gebruikt. Op de plek waar ze nodig zijn.

Onze Stichting blijft in contact met de leiding en zal zich mede in het belang van de kinderen blijven inzetten voor Emmaus.