Najaar 2016

                                                                                                                             

Even bijpraten                                                                                                                  najaar 2016

In de loop der jaren is er een vast schema voor bezoekpunten ontstaan. Hierbij een indruk van het werkbezoek:

De eerste stop is het Daniël Centre (D.C.), in Floreşti bij Cluj Napoca. De verbouwing, die nodig is vanwege aanpassing aan Europese regels, gaat binnenkort van start. Volgend jaar kan men ook rekenen op hulp van een groep vrijwilligers uit Ierland. De financiering is nog niet helemaal rond.

Een extra bijdrage van de Stichting is alleen mogelijk als er voldoende wordt afgelost in de regio. Het D.C. kan wel de ‘vaste’ jaarbijdrage tegemoet zien in het voorjaar van 2017.

We mogen niet vertrekken voordat er is gegeten. Het is, zoals altijd, lekker klaargemaakt door één van de bewoners en er is veel gezelligheid. Daarna reizen we verder naar de regio.

Diaconaat (DP)

De afgelopen periode zijn er geen wijzigingen geweest. Een nieuw verzoek wordt toegekend voor een vrouw die nauwelijks kan rondkomen, na overlijden van haar echtgenoot en een thuiswonende zoon.  Vanzelfsprekend ontvangt zij in het vervolg steun uit het DP. We vullen de kas aan, zodat de hulppakketten gekocht en bezorgd kunnen worden, tot april volgend jaar.

Scholen

De veranderingen van het afgelopen jaar worden gehandhaafd. De kleinste scholen van de gemeente blijven dicht. Er wordt onderwijs gegeven in twee verschillende dorpen. Roemeense kinderen krijgen les in Bichiş en Hongaarse leerlingen gaan naar Ozd. Met een door de overheid gefinancierd busje worden ze vervoerd. Een inwoner uit een van de dorpen is chauffeur en heeft nu een (klein) inkomen.

Medische post

Ook hier geen veranderingen. De arts assistent is nog steeds blij met het autootje, zodat ze meer voor de thuispatiënten kan betekenen en snel kan reageren bij een oproep.

De praktijkruimte ziet er prima uit. Op dit moment is er vooral behoefte aan verband, pleisters, leukoplast en enkele medicamenten, waarvoor een bedrag wordt achtergelaten. De aankoopbonnen controleren we bij een volgend bezoek.

De gemeente heeft (nog) geen financiële ruimte om in het dorp Gâmbuţ een kamer beschikbaar te stellen voor een wekelijks huisartsenspreekuur. ‘Basismateriaal’ is reeds aangeschaft en door de Stichting betaald.

Agrarische zaken

De moeilijkheden in de agrarische sector zijn niet voorbij. Met lage prijzen voor melk en vee, en (te) laat uitbetaalde EU-subsidie is het een moeilijk bestaan. En wat te denken van schade door wild! In de bossen van de regio leven veel wilde zwijnen. Sommige boeren hebben in het voorjaar wel 2-3 maal opnieuw maïs moeten inzaaien. Schadeclaims kunnen worden ingediend op provinciaal niveau, maar er is geen schijn van kans op vergoeding. Veel bestuurders zijn zelf dol op de jacht. Er zijn zelfs extra jonge zwijnen uitgezet in het voorjaar.

Kredietverlening

Tijdens ons verblijf konden twee bedrijven het geleende geld helemaal aflossen. Nog 16 kredietnemers te gaan, goed voor een bedrag van ongeveer € 25.000.  Werk van lange adem.

Daarnaast moeten een aantal kredieten worden afgeschreven als niet inbaar o.a. door verhuizing, overlijden partner, of andere bijzondere omstandigheden.

Gemeente Noşlac

Bij de voorzitter van de APA (Agrarische Productie Associatie - lokale boerenorganisatie) bespreken we de gang van zaken in de gemeente Noşlac. Bij de bedrijven gaat het redelijk tot goed. Eén van de kredietnemers is wel wat achter met terugbetalen.

Voor een nieuwe lening geven we toestemming. De aanvrager heeft al eerder geïnformeerd, maar heeft tot nu gewacht met een verzoek.

Emmaus Kinderthuis

We worden hartelijk ontvangen en als we door de poort naar binnen gaan zien we gekleurde harten met welkom op de stoep getekend! Nou, dat voelt écht als een warm welkom. Fijn ook om iedereen weer te zien.

We overhandigen Eszter het tweede deel van het toegezegde jaarbedrag.

In ons meiverslag schreven we, dat de financiële steun van Kidstown Amerika sterk verminderd is. Zij gaat meer hulp verlenen aan kindertehuizen in India en Nepal. Naar verwachting stopt in 2020 de ondersteuning van 9 kindertehuizen in Roemenië. Ook Emmaus ontvangt dan geen bijdrage meer.

Er is voor het huis wel regelmatig hulp in natura, uit de directe omgeving. De financiële afhankelijkheid van buitenlandse sponsoren blijft echter bestaan.

Op het moment is er spanning over de sponsoring door COEH (Come over and Help), Canada. De kwartaalbijdrage is nog niet binnen. Bij COAH is een nieuwe directeur en er zijn andere bestuursleden aangetreden. Zouden zij ook overwegen om te stoppen met donaties?

Wat gaat daar als eerste onder lijden, vragen we Eszter. Haar antwoord is duidelijk. Op salaris van medewerkers, de warme maaltijden en andere voeding zoals brood, zal eerst worden bezuinigd.

Geen blij vooruitzicht.

Als wij terugdenken aan het Zondagmenu, dan vinden we dat al minimaal. De kinderen aten héldere soep met een plak brood, macaroni met kipsaus (zonder kip) en salade van fijngesneden kool/worteltjes met mayonaise. Als toetje zoete koekjes.

Terwijl we bezig zijn met de afronding van ons werkbezoek en onderweg voor ‘zaken’, komt er bericht van de APA-voorzitter, dat er bij hem thuis twee aflossingen zijn binnengekomen. Het zijn grote bedragen.

Daarom maken we een afspraak om nog eens naar Sâncraiu de Mureş te reizen met een extra bijdrage voor Emmaus. Daar is nog meer goed nieuws. Eszter laat zojuist ingekomen post van COAH lezen. De nieuwe directeur stelt zich voor, schrijft prettig en uitgebreid EN laat weten dat de hulp aan de kinderen wordt gecontinueerd.

Op de terugreis naar Nederland doen we nogmaals het Daniel Centre aan, om ook daar een extra steentje bij te dragen.

Theo en Sara Koekoek, november 2016