najaar 2018

Laatste officiële werkbezoek aan regio Bichiş, even bijpraten …

Met gemengde gevoelens reizen we door de regio. Zoals het werk is begonnen: stap voor stap, zo nemen we afscheid van mensen en projecten.

In mei 2019 komt nog een informele afscheidsronde, samen met onze voorzitter en haar echtgenoot.

Kinder-en Jeugdzorg

Op bezoek in Târgu Mureş zijn er goede berichten over de gezondheid van manager Eszter en haar zoon. Ook de kinderen van Emmaüs zijn allemaal gezond. Het gaat goed met hen op school en bijna iedereen is actief in een sport. Afgelopen zomer heeft een aantal kinderen, dat permanent in Emmaüs woont, een mooi zomerkamp gehad, georganiseerd en gefinancierd door Kidstown Amerika.

Het plan om een nieuw pand te kopen midden in het centrum van de stad is niet doorgegaan. Het huidige gebouw blijft in gebruik. Daarnaast kijkt men uit naar een geschikt tweede onderkomen op een goede locatie. Dan kan gewerkt worden met een groep jongere en een groep oudere kinderen. Er zullen dan waarschijnlijk meer kinderen opgenomen worden.

Hoe dat zal gaan met de financiën is een grote zorg. Stichting Bichiş doet in 2019 haar laatste bijdrage en Kidstown stopt de donatie in 2020.

In het Daniëlcentrum is een nieuwe manier van jongerenopvang gestart. Enigszins vergelijkbaar met begeleid wonen. In één van de gebouwen zijn 1 en 2 persoons appartementjes gerealiseerd, voor maximaal 9 bewoners. Bijna alle kamers zijn vol.

De salarissen van het personeel zijn structureel te laag. Hiervoor heeft het management een ‘berisping’ ontvangen. Een paar werkers hebben een beter betaalde werkplek gezocht en er zal nog meer ‘gesnoeid’ moeten worden.

Ook in dit centrum heeft men te kampen met teruglopende sponsorgelden.

In de regio

Diaconale projecten zijn in het voorjaar afgesloten. Daarom is overleg met de contactpersonen niet meer nodig. Ook in de huisartsenpraktijk zijn we voor het laatst. Medisch/sociaal assistent Olga hopen we volgend jaar nog eens te ontmoeten.

Landbouw – kredieten

Over het algemeen is er in de landbouw vooruitgang geboekt. Er is beter zaai- en pootgoed. De gewassen zijn beter (verzorgd) en de opbrengsten zijn hoger. Helaas zijn de prijzen voor de melkveehouders – nog steeds – erg laag.

Diverse families hebben een bedrijf opgebouwd, waarmee een eigen gezin royaal kan worden onderhouden. Kinderen kunnen (voortgezet) onderwijs volgen en soms studeren. Het gaat hen goed. Van alle kredietnemers door de jaren heen heeft 70% aan de aflossingsverplichtingen voldaan. Bij een achttal ‘achterblijvers’ brengen we een bezoek en maken zakelijke afspraken voor volgend jaar mei.

Voor de laatste keer ons vaste onderkomen opruimen, persoonlijke spullen inpakken en terug naar Houten. Du-te cu Dumnezeu (Ga met God) wensen we elkaar toe.

Namens Stichting Bichiş-Bükkös, Theo en Sara Koekoek