Even bijpraten mei/juni 2009

(klik op de foto's voor een vergroting)


Bouw dependance kindertehuis Emmaus

Eigenaren van nieuwe winkel/bakkerij (krediet)

Theo geniet (?) van varkensoor

Bezoek aan geitenbedrijf (krediet)

Viering 100 jaar bestaan kerk Ozd

Het werkbezoek begint onder zomerse omstandigheden, temperatuur > 30°C. Bijna twee maanden heeft het niet geregend. Droogte is het gesprek van de dag. Na drie dagen komt eindelijk de lang verwachtte regen, veel regen, ruim een week. Een feest voor de mensen - en het land.

In de Parochie van Bichis

maken we in een plezierig gesprek kennis met de nieuwe predikant, die op 1 april zijn intrede deed.  We zijn blij dat hij oog heeft voor de diaconale taak van de kerk en het Diaconaal Project wil voortzetten volgens de laatste gegevens.

De renovatieplannen voor het kerkgebouw, waarover ds. Szép ons vorig jaar inlichtte, komen niet ter sprake en wij laten dat zo.

Naar boven

Parochie Ozd

Enige tijd geleden ontvingen we per mail een uitnodiging voor het 100-jarig bestaan van de kerk in het dorp Ozd. Op eerste Pinksterdag woonden we de feestelijke viering bij. Twee, door de bisschop afgevaardigde predikanten leidden de dienst. De plaatselijke predikant was gastheer. De hele viering stond in het teken van het werk van de Geest. Bij de gasten uit Hasselt en Houten werd vertaald in het Engels. We vierden samen Avondmaal, onder voortdurend zingen kwamen de gasten eerst, dan de mannen en daarna de vrouwen.

Bij de diverse sprekers was ook één van de eerste voorgangers van Ozd. De nu 95-jarige man sprak vol emotie. Onze gelukwensen gingen gepaard met een symbolisch cadeau (Paaskaars uit het UMC-U Stiltecentrum).

Na afloop van de viering zong het vrouwenkoor, buiten voor de kerk, Hongaarse liederen. Een houten sculptuur werd onthuld en ingezegend. De vele afbeeldingen hebben allemaal een symbolische betekenis. Tenslotte genoten we van een gezamenlijke maaltijd in het plaatselijke cultuurhuis.

 

 

Naar boven

Parochie Gâmbut›

Op een ochtend vroeg werd, door één van onze vaste gasten, de komst van de priester aangekondigd. De reden van zijn bezoek was hem al vooruitgegaan: de (Oosters Orthodoxe) kerk is voor een deel beschilderd. De iconastase is gereed. Het andere deel moet nog worden voorzien van pictures, maar er is geen geld. Er is al een plechtige inzegening gepland half september.

Het is wel een beetje lastig, maar we maken duidelijk dat de Stichting al een aantal malen – bij twee voorgaande priestercollega’s - heeft bijgedragen: aankoop van kachels, diverse opbrengsten van kledingverkoop, een groot bedrag voor de renovatie van het kerkgebouw, de pastorie én een deel van de reeds aangebrachte muurbeschilderingen. Op dit moment is er geen budget.

Van andere mensen in het dorp hebben we begrepen, dat het project-idee hoofdzakelijk van de priester zelf afkomstig is en slechts een klein aantal gemeenteleden .

Naar boven

Kerkgemeente Istihaza

Ook hier is een vacature gevuld: de nieuwe dominee deed op eerste Pinksterdag zijn intrede. Vanaf augustus zal er een jong predikantengezin in het dorp wonen. De pastorie moet nog wel een grondige opknapbeurt krijgen. Maar de gemeenteleden zijn enthousiast aan de slag gegaan.

Burgerlijke gemeente

De burgemeester vertelt over de diverse projectaanvragen voor 2009 bij de overheid. Een gemeente moet zoveel mogelijk punten behalen en doet daarom zoveel mogelijk aanvragen (20 miljoen Lei, ongeveer € 500.000): voor vervolg aanleg waterleiding, sportzaal, gebouw voor ouderen, voor de infrastructuur, gebouwen en scholen enz. 25% van de kosten komt voor rekening van de gemeente en 75% zou Europees geld zijn. Vooraf is geen enkele zekerheid over mogelijke toewijzing. Helaas is aan de gemeente Bichiș een heel klein budget toegekend!

Daardoor kan men niet verder gaan met de verbouw van het cultuurhuis in Ozd. De toegezegde financiële bijdrage door Friesland zal nog een jaar worden gereserveerd voor dit project.

Plannen voor water- en sanitairvoorziening in de school van Nandra kunnen niet worden uitgevoerd. Geld dat eerder door de Stichting was gegeven voor het maken van toiletten en wateraanvoer / hydrofoor is door het vorige gemeentebestuur niet gelabeld en nu ‘weg’!

Hier en daar was, met steun van Europese subsidie, in een aantal dorpen een begin gemaakt met de waterleiding. Ook dat project ligt voorlopig stil.

Maar de burgemeester is vol goede moed en actief. Hij heeft de zaken op het gemeentehuis goed geregeld en onder controle. Volgens de burgers is hij een sociaal bewogen mens.

 

Huisartsenpraktijk

 

Er komen veel mensen naar de praktijk, ook al moet men soms meer dan 5 km lopen. Twee dagen per week houdt de arts spreekuur. Op die dagen doet een assistent de huisbezoeken. Een sociaal assistent is élke dag in het praktijkgebouw bereikbaar. Er is weer continuïteit en er komen goede berichten rond de praktijk van patiënten én van de gemeente. Vanwege de wisseling van artsen en het ‘verdwijnen’ van spullen waren wij de laatste jaren nogal terughoudend met financiële steun. We wilden vooral zeker zijn van goede medische zorg aan mensen. Daardoor is een reserve voor medische zaken opgebouwd.

Bij een bezoekje aan de praktijk kunnen we alles bekijken. De arts geeft aan dat zij dringend behoefte heeft aan een goede onderzoektafel en een rolstoel. En er zijn meer wensen: po’s en urinaals, po-stoelen, bedzeilen, meer krukken, rollators ... (een nieuw zeil op de vloer van de wachtkamer en de keuken?) Via de burgemeester krijgt ze van ons een bedrag om de eerste aankopen te kunnen doen. In het najaar bekijken we wat verder nodig en mogelijk is. Alle spullen in de uitleenpost worden bij de gemeente geregistreerd.

De in Nederland gekregen materialen, zoals b.v. rollators, krukken, scharen, pincetten en verbandmiddelen uit een gesloten EHBO-post, zijn zeer welkom.

 

Naar boven

Bogata

De plannen voor de uitbreiding van Emmaus zijn enigszins aangepast. De Roemeense overheid dringt steeds meer aan op aanpassing aan de officiële regels. De keuken en de eetgelegenheid in het huidige gebouw wordt eigenlijk niet meer goedgekeurd. Elektra mag alleen nog worden aangelegd door erkende installateurs.
De ontbrekende hoofdzekering is door het Roemeense elektriciteitsbedrijf nog voor de winter opnieuw aangebracht. De in Houten aangeschafte rookmelders voor hoofdgebouw en dependance zullen zo snel mogelijk worden aangebracht.
Intussen is de hele benedenverdieping van de dependance dicht en volgens de regels van Sanipid (overheid betreffende gezondheid) is de indeling gemaakt. De drie voorraadkamers, die vooral koel moeten zijn, zijn gesitueerd op de zonzijde!!
Gelukkig kan verder worden gewerkt. Er is een mooie feestgift en een flink bedrag van de Stichting beschikbaar. Accreditatie van de Roemeense Staat heeft op dit moment voorrang op het klaarmaken van de kamers voor de 18+ ers op de bovenverdieping. De leiding wil in september de officiële erkenning binnenhalen. Na september kan men wel helpende handen gebruiken.
In het dorp zijn af en toe strubbelingen rond de kinderen van Emmaus. Het lijkt wel of mensen jaloers zijn. Waarop? Sommige leerkrachten op school zijn ‘tegen’ de opvang van kinderen uit de slechtste regio- omstandigheden. Maar als de kinderen van Emmaus er niet zouden zijn, zaten zíj zonder baan thuis!
Emmaus staat bij de overheid wel goed aangeschreven. Eind vorig jaar zijn er, op voordracht van de Kinderbescherming, 5 kinderen uit één familie in het huis opgenomen. Voor kinderen die via de KB in Emmaus komen betaalt de Staat een vergoeding van 70 Lei - ongeveer € 17 per kind per maand. De Kinderbijslag van € 9 per maand gaat ook naar het tehuis.
De exploitatierekening voor dit jaar is nog niet rond. Ook in Bogata is de crisis merkbaar. Een grote Amerikaanse donor bijvoorbeeld heeft dit jaar nog geen geld kunnen overmaken. Een instantie in Hongarije zorgde altijd voor een reisje naar dat land. Dit jaar is er geen uitnodiging ontvangen. Op tweede Pinksterdag zijn we in Bogata in de kerkdienst geweest. Na de viering wordt er door de kinderen van Emmaus gemusiceerd, gezongen en voorgedragen. Dan gaan de meeste gemeenteleden naar huis. Maar het is nog niet klaar. Eén van de oudste Emmaus jongens komt binnenlopen met een koffer, zet die op een stoel en doet het deksel open. Alle namen van de kinderen worden genoemd en iedereen mag een cadeautje uit de koffer halen. Blije gezichten vanwege dit extraatje ter gelegenheid van 1 juni – Kinderdag.

Naar boven

Landbouw

Nieuwe krediet aanvragen:

 • voor melkkoeling in Cecălaca -> toegewezen
 • voor melkkoeling in Bichiș -> wachten tot najaar
 • voor potstal in Iștihaza -> toegewezen
 • krediet in overweging voor nieuwbouw veebedrijf in Ațintiș

Drie kredietnemers hebben hun vee verkocht, maar niet afgelost zoals in het contract staat! In Noslac bezoeken we de daar lopende landbouwbedrijven. De ontwikkeling varieert van matig tot verrassend goed. Ook bezichtigen we het geitenbedrijf waar met krediet een goed onderkomen is gecreëerd. Op verzoek van de eigenaars wordt een extra krediet verleend voor aankoop van een melkkoeling.
Dankzij het regenachtige, koele weer treffen we de meeste mensen op de bedrijven thuis aan. Het werk verloop daardoor vrij snel.

Uitgebreide verslag over landbouw verkrijgbaar op Perengaarde 6, 6371862.

Naar boven

Diversen

De 120 stoelen uit de Opstandingskerk die in december op transport zijn gegaan, hebben in een koude en vochtige opslag gestaan. Na een laagje meubelolie ze zijn weer als nieuw! De verdeling is gemaakt: 70 stuks voor Emmaus, 10 stoelen voor de huisartsenpraktijk en het restant voor gemeenschappelijk gebruik in Gâmbuț. En ook wij genieten van een ‘eigen’ stoel in ons huisje.

We bezoeken de ‘bakkerij’ die in april van start is gegaan. De familie Précup is trots dat ze het bedrijf kan laten zien: een kleine winkel-van-sinkel, een ruimte om wat te drinken en te eten, een aparte eetkamer voor kleine gezelschappen. De ruimte op de bovenverdieping wordt klaargemaakt voor feesten en het terras beneden is in wording. Werkgelegenheid voor 6 mensen.

Vandaag zijn er varkens geslacht. Het lekkerste is voor de gasten: varkensoor! De algehele situatie in Roemenië is moeilijk. De financiën van de overheid zijn niet op orde, de lei daalt in waarde, de werkloosheid stijgt fors. Vooral in de steden waar fabrieken worden gesloten komen veel mensen in de problemen. Zonder werk (en zonder uitkering) kan de huur niet meer worden betaald, men wordt uit huis gezet en tot de bedelstaf verheven. Op het platteland is de crisis iets minder merkbaar. Voor de veebedrijven speelt de lage melkprijs een negatieve rol. Bovendien is de overheid ver achter met de betaling van de subsidies van de landbouwgronden over het jaar 2008. (in Nederland zijn de subsidies in het najaar al overgemaakt)

Wist u dat:

 • het in Roemenië nog steeds mogelijk is om stemmen te kopen? (EU-verkiezingen)
 • vrouwen in het dorp Ozd meel en eieren hebben ingezameld en daarvan met de hand vermicelli hebben gemaakt. De donatie was voor Emmaus bestemd. Zo kon men daar op Moederdag heerlijke soep met zelfgemaakte vermicelli eten!
 • Mensen proberen om voor hun kind een hoger cijfer te ‘kopen’
 • men in de gemeente Bichiș (geen geld voor) steenslag heeft ontvangen, maar in Ațintiș zoveel dat er geen doorkomen aan is?
 • je ‘boven’ goede contacten moet hebben om plaatselijk uit de voeten te kunnen.
 • meer dan 20 mannen uit de regio in de Flevopolder aan het werk zijn (onder legale en goede omstandigheden).
 • er in de regio Bichiș > 17 paralyse patiënten zijn die volledige verzorging nodig hebben
 • de graanprijs zo laag is, dat men het meel liever voert aan de varkens.
 • Naar boven