Voorjaar 2016

Even bijpraten                                                                                                               voorjaar 2016

Impressie van het bezoek aan regio Bichiş.

Op weg naar de regio bezoeken we het Daniël Centre (D.C.), gevestigd in Floreşti bij Cluj Napoca. We worden verwacht, de koffie staat klaar.

Vrij snel praten we over de huisvesting, die door het Ministerie van Gezondheid moet worden aangepast aan Europese regels. De uitvoering zou in 2018 gereed moeten zijn. De hulp van een groep vrijwilligers uit Ierland, die deze zomer zou komen, is doorgeschoven naar volgend jaar. Ook geeft de directeur voorrang aan het opknappen van een appartementengebouw voor 4 jongens die eerder in het D.C. hebben gewoond.

Zoveel hoofden, zoveel zinnen: de directeur wil blijvend ruggensteun geven aan D.C. jongvolwassenen, de manager gaat voor het volgen van de doelstelling van het D.C.: toewerken naar zelfstandigheid en afronden van de hulp/zorg.

Op de maandelijkse ‘terugkom bijeenkomsten’ is iedereen welkom.

Wij kiezen voor voortgang van de huidige zorg en begeleiding naar een zelfstandige plek in de maatschappij. Het betekent, dat de jaarlijkse financiële bijdrage (€ 900,-) van de Stichting, besteedt wordt voor de aanpassing van het D.C. aan de EU-eisen.

Een extra bijdrage hiervoor, van de Stichting, is alleen mogelijk als er voldoende wordt afgelost in de regio.

We maken kennis met John McKellar het nieuwe hoofd fondsenwerving van Blythswood Roemenië.

Nadat we samen met het hele team en de jongens hebben gegeten, reizen we naar de regio.

Diaconaat

Tijdens een fijn gesprek bij de predikant van Ozd en zijn vrouw, overhandigen we de bijdrage uit Friesland voor mensen met hoge medicijnkosten. Ook een bedrag voor een zomertrip met jongeren.

In Bichiş zijn twee mensen overleden, die al jaren een diaconale steun kregen.  Voor een gezin wordt extra hulp gevraagd. Een moeder met twee grote kinderen heeft na het overlijden van haar man alleen wat inkomen uit de melk van een paar koeien. De maandelijkse reiskosten naar school in Luduş bedragen € 100. De helft van deze kosten komt uit de diaconale pot.

Scholen

De twee kleinste van vier scholen in de gemeente zijn gesloten. Er wordt nu onderwijs gegeven in twee verschillende dorpen. De Roemeense kinderen krijgen les in Bichiş en de Hongaarse leerlingen gaan naar Ozd. Met een door de overheid gefinancierd busje worden ze vervoerd.

Medische post

De arts assistent maakt volop gebruik van haar auto. Er zijn geen troubles meer met de gemeente.

Ze haalt zelfs (voor de gemeente) ’s morgens twee kinderen op in Istihaza, brengt ze naar school in   Bichiş en na de lessen weer terug.

De praktijkruimte ziet er goed uit. We praten bij, met koffie en zelfgebakken koek. Meegebrachte verbandmiddelen worden dankbaar in ontvangst genomen. Voor betadine en controlestrips (diabetes) laten we wat geld achter.

Tot nu toe heeft de gemeente nog geen ruimte in Gâmbuţ beschikbaar gesteld om daar een halve dag per week huisartsenspreekuur te kunnen houden. Het is de wens van de assistent en het zou voor de, meest oudere, inwoners erg prettig zijn.

Basismateriaal voor de nieuwe ruimte is reeds aangeschaft en door de Stichting betaald.

Agrarische zaken

In het landbouwverslag wordt geschreven over de omstandigheden voor de agrarische bedrijven.

Een koude, natte periode, een heel lage melkprijs, maar vooral de achterstallige betaling van de Europese subsidies  door de overheid (over 2015) brengen menigeen in de problemen!

En wat te denken van grote snoepers …  wilde varkens!

Diverse mensen zeggen alles te willen verkopen en iets anders te willen gaan doen (wat??) of te willen verhuizen.

Gemeente Noşlac

We brengen een ‘bliksembezoek’ aan de voorzitter van de APA (Agrarische Productie Associatie - lokale boerenorganisatie) op zijn werkplek: het gemeentehuis in Noşlac. Hij heeft tijd vrijgemaakt voor een gesprek. De terugbetalingen in dit gebied verlopen goed. Er is voldoende geld in kas om een nieuwe machine (hooipersmachine) aan te schaffen.

Emmaus Kinderthuis

Zoals altijd wacht ons een warm welkom in Sâncraiu de Mureş, deze keer zelfs met een boeketje bloemen. Koffie, lekker eten en vooral veel praten, we zijn ‘weer thuis’.

Eszter is blij met de bijdrage van de Stichting.

De financiële steun van Kidstown Amerika is sterk teruggelopen. In de leiding is een wijziging gekomen en deze persoon gaat zich meer richten op de steun, die door Kidstown nu al wordt gegeven, aan kindertehuizen in India en Nepal. Naar verwachting wordt alle steun aan de 9 kindertehuizen in Roemenië in 2020 beëindigd. Ook Emmaus ontvangt dan geen bijdrage meer uit Amerika.

Een feestje wordt het voor de kinderen als ze mogen helpen bij het leeghalen van de auto: spelletjes, badminton, zomerschoenen, schrijfblokken, mapjes, HAGELSLAG, handdoeken en heel bijzondere tollen.

Mooi

Op de terugweg van een ‘zakenrondje’  in de dichtstbijzijnde stad Luduş passeren we diverse dorpen. Rijdend door A. zien we de priester van de oosters-orthodoxe kerk lopen in bijzonder kostuum. We hebben elkaar lang niet gezien en gesproken. Daarom stoppen we voor een begroeting. Die is allerhartelijkst. Zijne Eminentie vertelt meteen over zijn persoonlijke omstandigheden: twee dagen terug kwam hij thuis uit het ziekenhuis van Constanţa, waar hij een rugoperatie heeft ondergaan. Dagelijks oefent hij het lopen, ja, ook buiten op de stoep.

Dat verklaart zijn pyama-dress! Hij trekt z’n broek wat omlaag, z’n jasje naar boven en wij bekijken – uiteraard met interesse en belangstelling – het operatiegebied. Daarna lopen we via de tuin mee naar binnen voor een praatje. Als dank voor het contact krijgen we een prachtig gebakken rond ‘brood van de zondag’ mee. Mulţumesc Domnul Părinţă şi sanatate!

Verkiezingen

Na de op 5 juni gehouden verkiezingen blijft in Bichiş en in Aţintiş dezelfde burgemeester aan het roer.

                     Theo en Sara Koekoek,  mei 2016