Even bijpraten                                                                                                           voorjaar 2013

Tijdens het eerste werkbezoek dit jaar hebben we met heel veel mensen gesproken, de meeste ontmoetingen waren prettig, soms moest een hartig woordje worden gesproken wanneer bleek dat iemand zich – opnieuw – niet aan afspraken had gehouden.

In deze weken was het koud en nat. Na een lange koude winter met veel sneeuw wacht iedereen op de lente.

Diaconale projecten (DP)

Samen met de personen die de diaconale hulp ter plaatse uitvoeren brengen we een aantal wijzigingen aan in de lijst van mensen die hulp krijgen. De omstandigheden van sommige mensen is verslechterd. Gelukkig is er ook een enkele verbetering.

In de afgelopen winter zijn er veel mensen - overwegend ouderen - overleden. In een van de dorpen moest men 23 mensen begraven.

De kosten voor levensonderhoud zijn behoorlijk gestegen en de eigen bijdrage voor medische zorg en medicamenten wordt hoger. Enerzijds moeten meer jonge gezinnen een beroep doen op extra steun, anderzijds is er geen bijdrage meer nodig voor de oudere mensen die zijn overleden. De huidige kostenbijdrage voor de Diaconale Projecten blijft vrij stabiel.

Extraatje

Namens de Roemeniëcommissie van Leiden kunnen we een geldbedrag overhandigen aan de dominee van Istihaza voor de in aanbouw zijnde jeugdruimte. De jonge predikant staat nu vier jaar in dit dorp. Hij heeft momenteel een beroep naar een andere gemeente in overweging.

Bogata

Voor kinderthuis Emmaus zijn in Houten producten ingezameld die met grote dankbaarheid worden ontvangen door Eszter. Bij het uitpakken roept zij verrast: ‘’Oooh, óók hagelslag! die van ons is bijna op!’’ Stel je voor, de hagelslag die ze 1½ jaar terug hebben gekregen. Ook de schoenen, handdoeken, het linnengoed etc. zijn zeer welkom.

Met in Houten gekregen giften konden we in Roemenië ook nog goede inkopen doen.

Stichting Emmaus functioneert zelfstandig. Het kinderthuis is geen onderdeel van de plaatselijke kerk, zoals meestal gebruikelijk is in Roemenië.

Na jaren intensief werken door het management is begin dit jaar de accreditatie van de Staat ontvangen. Deze toestemming geeft het grote gezin Emmaus met 61 kinderen bestaanszekerheid. Opvang, zorg, structuur, warmte, (extra) aandacht, onderwijs en persoonlijke begeleiding zijn bouwstenen voor een stabiele toekomst.

Helaas betekent de accreditatie niet dat de Staat financieel gaat bijdragen! Emmaus blijft afhankelijk van sponsoren.

Manager Eszter heeft vanaf het nieuwe schooljaar een (proef) jaarcontract aangeboden gekregen aan de basisschool naast de nieuwe kerkgemeente van haar echtgenoot. Het is een vrij grote school, met internaat én lesmogelijkheid voor minder begaafde kinderen. Mocht Eszter een vaste aanstelling krijgen, dan zullen de kinderen van Emmaus ‘meeverhuizen’ naar die school, op weekdagen in het internaat verblijven en in de weekends weer in Bogata zijn.

Naar onze mening is dit ‘toekomstmuziek’. Daarom worden de plannen voor plaatsing van zonnepanelen op de lage pit gehouden.

Overigens zijn helpende handen voor het gebouw Emmaus altijd nodig en welkom. Omdat de Stichting geen zomerprojecten meer organiseert, zullen we de wens doorgeven aan leidinggevenden en jongeren uit vorige jaren en aan de jeugdcoördinator van de Protestantse gemeente.

Weetjes:

In de bossen bij het dorp Ozd staat het jachthuis van voormalig dictator Ceausescu.

In Bichis is er nog een stuk grond dat formeel toebehoort aan Koning Mihail.

Langs de toegangsweg naar Istihaza ligt een grafheuvel, die dateert uit het jaar 900. In die tijd trokken de eerste Hongaren Roemenië binnen. Volgens de inwoners is de aarde op en rond de heuvel anders van kleur dan het omliggende land.

Onder ‘aanvoering’ van de voorzitter van de kerkenraad zijn door de vorige predikant in het dorp Bichis mensen op de lijst van het Diaconaal project geplaatst met vrij hoge pensioenen! Met beleid wordt dit nu aangepast.

Armoede brengt mensen soms tot wanhoop.

Een vriend van een van de Emmaus bewoners is door zijn ouders alleen thuis gelaten. Ze werken beiden in het buitenland om te verdienen. Regelmatig krijgt zoonlief geld toegestuurd. In zijn afscheidsbrief stond geschreven: ‘zonder liefde kan ik niet leven!’

Een enorme verrassing voor een familie die de grootte van het erf wilde laten registreren: er is bij het kadaster een oud document gevonden, waaruit blijkt dat de familie eigenaar is van een véél groter perceel.

Landbouw - kredieten

Economische ontwikkeling in de agrarische sector gaat stapvoets.

De uitbreidingsplannen bij één van de goedlopende bedrijven zijn een half jaar opgeschoven. Zodra de subsidie is vertrekt men naar Nederland om het interieur van een niet meer gebruikte stal af te breken en verzendklaar te maken.

Tijdens het werkbezoek in oktober konden veel families niet aflossen. Het wachten was op de uitbetaling van (Europese) landbouwsubsidies door de Roemeense Staat. Pas in april is daarmee een aanvang gemaakt. In de eerste plaats is het geld voor de mensen zelf erg belangrijk, omdat het land moet worden bewerkt en ingezaaid voor het nieuwe seizoen. Maar ook voor ons was het prettig dat er terugbetaald kon worden. Er zijn weer enkele kredieten helemaal afgelost.

                                                                                                    Theo - Sara Koekoek, april 2013