Najaar 2015

                                                                                                               

BICHIŞ JOURNAAL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Oktober 1990 - een kwart eeuw geleden – herinnert ons aan de eerste ontmoeting, in Houten, met een jong gezin uit het dorp Bichiş. Het bleef niet alleen bij ontmoeten. Na de eerste noodhulptransporten is er een samenwerking ontstaan die, voor veel inwoners, tot verbetering van de leefomstandigheden heeft geleid.

In november waren we op werkbezoek in regio Bichiş. We geven iets van onze ervaringen door.

In Floreşti, dichtbij de stad Cluj-Napoca, zijn we begonnen met een presentatie over Nederland voor de bewoners van het Daniëlcentre (www.blythswood.ro). Erg leuk om iets te vertellen en te laten zien over ons eigen land aan zeer geïnteresseerde jonge mensen.

Een deel van hen én van de leiding heeft meegedaan aan de Swimathon (zwemmarathon) in Cluj Napoca. Dat is een activiteit om voor het Centre geld te werven. Stichting Bichiş-Bükkös heeft deze sportiviteit met een bedrag gesponsord.

Na een overnachting in het voormalige Bed & Breakfast zijn we doorgereisd naar regio Bichiş. De Bed & Breakfast mogelijkheid leverde te weinig inkomsten op. De ruimtes kunnen worden ingepland bij de op handen zijnde nieuwbouw. Want, in Roemenië worden huisvestingseisen bij instellingen door het Ministerie van Gezondheid aangepast aan Europese regels. Dat heeft ook gevolgen voor het Daniëlcentre. Een kamer waar nu 2 jongens verblijven, is volgens de nieuwe regeling de juiste afmeting voor één persoon. In het nieuwe plan worden de twee gebouwen van het Centre met elkaar verbonden door een ‘sluis of tussengang’. Zo wordt ook ruimte gecreëerd voor kantoor en een ‘binnendoor’. Door het management wordt hard gewerkt aan fondswerving en gezocht naar subsidiemogelijkheden.

Bij  het Emmaushuis hebben we de inzameling van basisschool het Mozaïk uit Houten bezorgd. Schoolspullen, speelgoed, kleurpotloden, pennen, spelletjes, schoenen en veel meer gezellige dingen. De kinderen genieten er enorm van en voor de leiding is het een prachtige bijdrage in de exploitatie.

De Stichting zorgt voor een winter voorraad vitamines en overhandigt het tweede deel van de jaarbijdrage.

Emmaus is nog steeds erg afhankelijk van (buitenlandse) sponsoren, meer dan het Daniëlcentre. Na de verhuizing van het dorp Bogata naar de stad Târgu Mureş zijn er wel meer mogelijkheden voorhanden.

Scholen in de regio

Steeds meer ouders kiezen voor goed onderwijs. De kinderen gaan daarvoor naar de stad Luduş. Gezinnen worden kleiner, families verhuizen, kortom het aantal schoolkinderen in de regio daalt sterk. Daardoor zijn de twee kleinste scholen - in Gâmbuţ en Nandra - met ingang van het schooljaar 2015 gesloten. Roemeense kleuters en kinderen tot klas 4 worden elke dag met een gemeentebusje naar Bichiş gereden. De Hongaarse kinderen uit Bichiş krijgen les in het dorp Ozd.

Medische post

In het leeggekomen schoolgebouwtje van Gâmbuţ wordt ruimte klaargemaakt om een halve dag per week spreekuur voor de huisarts te houden. Dat is voor de, meest oudere, inwoners erg prettig. De aanschaf van basismateriaal voor de nieuwe ruimte, verbandmiddelen etc. zijn door de Stichting betaald.

Een tweedehands auto die door de Gemeente Bichiş is gekocht (en door de Stichting gefinancierd) staat geparkeerd bij de medische praktijk, op 1½ km lopen vanaf het huisadres van de medisch assistent. Bij onverwachte oproepen of in het weekend kunnen mensen nu sneller geholpen worden.

Agrarische zaken

Het was een moeilijke zomer in de agrarische sector. Door sluiting van een melk afzetpunt voor de regio Bichiş moesten veel bedrijven zoeken naar een andere melkfabriek. En dat in een tijd van  overschot door toelevering van schapen – en geitenmelk ! Voor veel families betekende het een halvering van het inkomen. De minder gunstige situatie heeft uiteraard ook gevolgen voor de aflossingen. Maar op dat gebied zijn we intussen gewend aan vertraging.

Water

De mensen die voor een aansluiting op het waterleidingnet hebben gekozen worden vanaf november stap voor stap aangesloten. Voor de inwoners van het dorp Ozd heeft een Nederlandse kerkgemeente de aansluiting op het net voor een groot deel gesubsidieerd. Wíj kregen de vraag om dat voor de andere dorpen te doen. Er is door de Stichting veel (heel veel) geïnvesteerd in boringen en aanleg van afhaalpunten voor drinkwater. Ook denken wij dat mensen niet langdurig worden geholpen als de aanleg voor een deel wordt betaald. De kosten voor gebruik van water moet door de mensen zelf worden gedragen.

Kosten  voor elke aansluiting bedraagt 1000 lei per 6 meter (ongeveer € 225), elke meter meer + € 3,50

Kosten voor verbruik per m₃ -  5 lei  ( € 1,15). Slechts een klein aantal gezinnen kan dat opbrengen!

De  geplande openbare tappunten van de Gemeente komen niet beschikbaar voor minder draagkrachtige inwoners. Men verwacht dat teveel mensen het water daar gratis zal halen, in plaats van de kraan thuis gebruiken.

Diaconale projecten

In de ontmoetingen met mensen horen we veel zorgverhalen. Mensen zonder werk, zonder inkomen, hebben extra veel last van de stijgende voedsel- en energieprijzen. Het maakt velen wanhopig.

Met hulp aan voornamelijk ouderen en zorggezinnen gaan we zo lang mogelijk door. Bij elk werkbezoek bekijken we de lijst met deelnemers. Zo nodig worden veranderingen aangebracht.

We hebben al eerder geschreven dat de Stichting aan een laatste traject is begonnen. Het aantal werkbezoeken is teruggebracht van 3 naar 2 per jaar. De Stichting staat er financieel gunstig voor. Het werk voor Diaconaat, kinder- en jeugdzorg kan nog een paar jaar worden gefinancierd.

Over enige tijd zullen alle sponsoren van de Stichting een brief ontvangen. U mag stoppen met uw giften. Bedragen die binnen blijven komen (én de kredietaflossingen uit de regio) zullen gebruikt worden voor diaconaat, kinder- en jeugdzorg.

We maken u erop attent dat de rekening bij de ING-bank per 1 april 2016 wordt gesloten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van Stichting Bichiş-Bükkös,

Sara Koekoek