Voorjaar 2018

Even bijpraten voorjaar 2018

Eind april hebben wij een werkbezoek gebracht aan regio Bichiş, Roemenië. Een regio waar in 1990 contacten zijn ontstaan, diverse projecten zijn gestart en uitgevoerd, van noodhulp tot zelfredzaamheid (www.bichis.nl)

De drie werkbezoeken per jaar zijn teruggebracht naar twee bezoeken.

Hieronder een verslag van het eerste in 2018.

Op ons programma staan Jeugd- en jongerenzorg, bezoeken aan de medische praktijk en familiebedrijven.

Jeugd- en jongerenzorg

In het Daniel Centre zijn de interne aanpassingen gedaan, om te kunnen voldoen aan de EU-eisen.

Men heeft nog geen toestemming ontvangen van de gemeente voor de grote verbouwing.

Er is onzekerheid ontstaan, of de grootste verbouwing (en grootste kostenpost), de verbinding tussen de twee gebouwen, door moet gaan. Het aantal opvangplaatsen is de laatste twee jaren niet gevuld. En Kinderbescherming Roemenië is ook gestart met soortgelijke opvang als in het Daniëlcentre.

Bij het management en in het algemeen zijn er zorgen over de veranderende mentaliteit van jongeren. Zij willen meer en meer een eigen leven leiden: geld verdienen en rijk worden. Veel jonge mensen trekken naar het buitenland om hun ‘droom’ waar te maken. De gevolgen zijn niet altijd positief.

Emmaus Kinderthuis

Door Stichting Bichiş-Bükkös is contact gelegd met een organisatie, die mogelijk een opknapbeurt van één van de gebouwen in Bogata kan financieren. Dat gebouw zal gebruikt worden als vakantieonderkomen voor de Emmaus-kinderen. De aanvraag is ingediend en er is telefonisch contact geweest om de uitslag, zo mogelijk, te versnellen.

Maar, onverwachte veranderingen zijn de wereld niet uit! Zes jaar lang heeft het management van Emmaus zich ingespannen om de gebouwen in Bogata te verkopen. Geheel onverwacht heeft zich iemand gemeld, die de panden wil kopen per 1 april 2019 (hopelijk geen grap).

Uiteraard is de projectaanvraag in Nederland meteen na bekend worden hiervan stopgezet.

Bij Emmaus is en blijft een exploitatietekort. Namens de Stichting kunnen we de halfjaars bijdrage overhandigen. De afronding van het werk van de Stichting komt dichterbij. Daarover praten we nog wat door.

Diaconale projecten (DP)

In het dorp Ozd hebben we de laatste Diaconale bijdrage overhandigd.

Ook in de pastorie van Bichiş waren we met betrekking tot het DP voor de laatste maal. We zullen elkaar bij een volgend bezoek wellicht ontmoeten. Maar de diaconale bijdragen van de Stichting zijn afgesloten. Met pijn in het hart, want mensen waren erg geholpen met deze steun.

Er zijn voor de minima enkele voorzieningen gekomen, die via de burgerlijke gemeente kunnen worden aangevraagd. Maar het is de vraag of deze informatie bij de mensen bekend is.

Medische post

We hebben een rolstoel, een looprek en verstelbare krukken gekregen voor de uitleenpost in Bichiş. Hartelijk dank aan de gevers van deze hulpmiddelen! Rolstoel en looprek konden vanwege ruimtegebrek niet mee, maar gaan in de zomer ‘op transport’.

Tijdens de maaltijd bij de arts-assistent vertelt ze, dat ze als klein meisje al droomde om later in de zorg te gaan werken om mensen te helpen.

Mooi dat die droom is uitgekomen. Voor haarzelf en zeker ook voor de bewoners in Bichiş.

Landbouw - Kredietverlening

Er zijn 14 bedrijven met leningen (klein en groot), waar nog moeten worden terugbetaald. We verwachten wel aflossingen, maar voorzien dat bij een 6-tal een restant blijft staan.

 

In de ontmoeting met een nieuwe ondernemer, die wil starten met teelt van zacht fruit, worden praktische tips over perceel, aanplant, watervoorziening enz. gegeven. Een goede voorbereiding is essentieel. We stimuleren hem om in juni de open informatie - en demonstratiedag van Holland Fruit House in Braşov te bezoeken.

Uiteindelijk moet in Roemenië de info worden verzameld en de start worden gemaakt. Ook financieel. De Stichting geeft geen nieuwe leningen meer.

                                                                                                                                  voorjaar 2018

 

In het najaar hopen wij een laatste officieel werkbezoek te brengen. Bij leven en welzijn maken we een afscheidsronde in 2019, ter afsluiting van het werk van Stichting Bichiş-Bükkös.